Guangzhou Ganghui Transmission Technology Co., Ltd.

Về chúng tôi

Quảng Châu Ganghui Transmission Technology Co., Ltd., chủ yếu tham gia vào phần mềm điều khiển tự động thông minh, thực hiện phần cứng và chính xác các bộ phận truyền dẫn, rạp chiếu phim động 4D 5D 7D, thiết bị VR, đây là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ có khả năng thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng. Các đối tượng dịch vụ chính của chúng tôi có ngành công nghiệp thiết bị máy móc, ngành công nghiệp nhà thông minh, ngành công ng...
  • Guangzhou Ganghui Transmission Technology Co., Ltd.
Shrink